Hvem nomineres

Dan Hansen

Frivillig i Gademix Østjylland
61
Link to web

Dan Hansen han er en trofast frivillig af Gademix som er et værested for unge i sydvest kvarter i en aldres gruppe 10- 16 år, som drives af ungdommens vel.Han har været med igennem 17 år hvor formålet med som frivillig er at give børn & unge gode rammer og relationer , hvor de gennem samvær, aktiviteter og medinddragelse støttes til at indgå bæredygtige sociale relationer og udvikle sociale kompetencer . Og ved at han gør en kæmpe stor indsats for at få det bedste ud af hans frivillig arbejde i Gademix