Hvem nomineres

Kim Madsen

Admin i jobcenterets ofre Nordjylland
66

Han gør et overmenneskeligt arbejde for alle os på Danmarks bund.