Hvem nomineres

John Sutherland Mitchell

Socialpædagog, Stifter af Come Together Østjylland
3
Link to web

John Mitchell har i 4 år brugt al fritid og mere til, på en kæmpe indsats for sårbare unge. Det startede med et projekt under Skanderborg kommune, der i 1,5 år fik skabt 25 matches mellem en ung og en mentor. Da Skanderborg kommune valgte at stoppe projektet, ville John ikke acceptere at de unge blev svigtet, derfor valgte han at køre organisationen videre rent frivilligt. Come Together er en mentor organisation, der hjælper unge der har brug for en meningsfuld voksenkontakt. Det kræver ingen diagnose, man skal ikke være en sag på kommunen, men blot ha brug for støtte. Come Together tilbyder sin støtte i 4 kommuner og John afholder selv samtlige samtaler ved oprettelse og matching. Ved siden af passer han sit fuldtidsjob og sin familie. Han er en rigtig ildsjæl og fortjener en kæmpe anerkendelse. Tak John