Hvem nomineres

Jørgen Busch

Frivillig leder Nordsjælland
125
Link to web

Jørgen er i vores lokalområde frivillig i Helsingør Motionsklub og foreningen Stad & Egn. Begge steder ydes en engageret indsats for dels idræt, gang, løb og bevægelse og dels planlægning, byudvikling og byliv.