Alle nominerede

Støt de nominerede med et symbolsk hjerte

Grete Nillson

Frivillig bestyrelsesmedlem i DHF København
1

Grete Nillson har været frivillig hele sit arbejdsliv. Trods handikap siden 1958 formåede hun både job og frivillighedsarbejde. I 21 år var hun frivillig i Sct. Nicolai tjenesten. Flyttede i 60erne til vestegnen, hvor hun senere meldte sig til bestyrelsen i Dansk Handikapforening Vestegnen. Påtog sig hverv som kasserer og formand. Grete var den der startede foreningens rejser både i indland og udland .Som i øvrigt stadig bliver afholdt.Grete har haft en pause fra foreningen i ca 5 år. Men er nu igen tilbage i folden. Har de seneste år været næstformand. Netop i år har Grete igen stået for at arrangere foreningens rejse, som i år går til Celle i Nordtyskland i august.Så i en alder der nærmer sig 80, må man tage hatten af for så aktiv og passioneret en dame. Hendes hjerte brænder for at hjælpe vores medlemmer. De fleste af medlemmerne kommer kun på ferie sammen med DHF Vestegnen, da der netop bliver taget hensyn til de forskelligheder og behov de har.

Barneyxcq ZSQWuELifgixPGXG

acerfwQwuuiL Vestjylland
0

uq1PAD http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

Carsten Lindholm

Formand for foreningen Alkorådet Fyn
2

Carsten Lindholm har gennem de sidste 3 1/2 rådgivet alkoholikere til at komme ud af deres misbrug og bevare ædrueligheden, samt pårørende til den alkoholafhængige som er hårdt ramte af at leve sammen med en misbruger. Carsten er en af hverdagens frivillige ildsjæle i foreningen Alkorådet i Svendborg, som yder en fantastisk indsats i kampen mod alkoholmisbrug.

Susanne Skov Petersen

pensioneret sygeplejeske Fyn
5

Susanne var for 14 år siden i Gambia som frivillig sygeplejeske, Der oplevende hun via sit job på et helsecenter en stor mangel på hygiejne samt en udbredt analfabetisme. Hun beslutte derfor at sponsere børns uddannelse ved at betale deres skolepenge samt at hun efter hjemkomsten ville indsamle hjælpemidler til sundhedscentet. I nærområdet fik hun gennem foredrag opbakning til tanken og gennem årene er opbygget en organisation, SOS-Gambia, som i dag har mere end 300 medlemmer og sponserer over 200 børn og unges uddannelse. Der er bygget egen teknisk skole i Tujereng med plads til 120 elever, som i fagene catering og construktion, oplæres til en fremtid hvor de kan tage vare på eget liv. Susanne rejser for egne midler min. 2 gange om året med skolepenge og samtidigt følge op på at sponsormidlerne anvendes efter hensigten.

Lene dorrit Pedersen

Formand for forening for børn og unge Sjælland
0

Hun har gjort fantastisk mange ting for børn og unge de sidste 3 år, og bruger stort set hver dag på at være i foreningen efter arbejde. Hun kæmper en brag kamp for at børn og unge ikke skal ende ud i kriminalitet og andet.

kristian moosgaard

ejer af Farstrup vildplejefarm Nordjylland
7

Kristian har igennem mange mange år vist sig som dyrenes ven. Han hjælper vilde dyr i nød, og når de er klar igen, kommer de ud i naturen igen. Han hjælper også folk i nød, er ikke har ressourcer til at tage sig af deres dyr. Han har i mange år haft folk med særlige behov til at hjælpe sig. Han giver dem en kæmpe støtte, og de kan mærke de har værdi.

Lea Rylander-Hansen

Afdelingsleder DUI leg og virke Gladsaxe afde Københavns omegn
7

Hun ligger et stort stykke arbejde for børn og unge, ikke kun i Gladsaxe men hun står altid klar til at give en hjælpende hånd, uanset hvem der har brug for hjælp. Hun har mange år i træk også arbejdet frivilligt i frugtboden på Roskilde som bliver drevet af DUI Roskilde. Selvom hun lige nu går igennem en meget omfattende sygdomsforløb, stiller hun stadig op når der er brug for det. Hun er meget uselvisk og tænker altid på alle andre før sig selv. Hun arrangerer kanoture, aktiviteter selv i de tider hvor overskuddet ikke er til stede.

Nominer en frivillig