Vilkår og betingelser

Hvad er en frivillig:

En person, der ikke får løn for at gøre et stykke arbejde, der gavner andre end dem selv og deres familie. Det frivillige arbejde skal være formelt organiseret, og det tæller altså ikke som frivilligt arbejde, hvis man spontant gør en god gerning som eksempelvis at følge en ældre dame over gaden.

 

Indstillinger:

Du må gerne nominere flere personer. Men du kan ikke nominere dig selv.

Forvent redigering af indgivet begrundelse/tekst uden at blive kontaktet.

 

Præmien:

Pengepræmien på 25.000 Kr er ikke personbetinget og vil udelukkende gå til at udvikle eller fortsætte det gode arbejde. Præmien vil tilfalde den respektive forening og eventuelle afgifter afholdes af Coop amba.

 

Redaktionelt brug af indhold:

Ved deltagelse i projektet giver du Roskilde Festival og samarbejdspartnere bag prisen ret til at benytte de uploadede billeder og tilhørende tekst til PR-arbejde i forbindelse med projektet. Roskilde Festival og samarbejdspartnere bag prisen har ret til at offentliggøre, kopiere, distribuere eller på anden måde benytte billeder og tekst med det formål at gøre reklame for og præsentere projektet.

Rettighederne omfatter brug af de uploadede billeder og tekst til:

  • a) Præsentationer på udstillinger
  • b) Offentliggørelse på internettet og i sociale netværk;
  • c) Optagelse i andre værker, herunder publikationer fra tredjemand via fx pressemeddelelser
  • d) Selvpromovering og positionering af Roskilde Festival og samarbejdspartnere bag prisen

Eventuel yderligere kommerciel brug ud over de nævnte vil kun blive gennemført efter aftale med deltageren.

Foto: Det er ikke tilladt at indsende andres billeder uden tilladelse – billedet skal være taget af den person, der deltager i konkurrencen. Ved deltagelse bekræfter du, at du er forfatter til de uploadede billeder og dermed har ubegrænset ret til brug af billederne. Desuden bekræfter du, at de uploadede billeder er fri for tredjemands rettigheder, især at alle identificerbare skildrede personer er i overensstemmelse med de ovennævnte retningslinjer, og at intellektuelle ejendomsrettigheder af tredjemand ikke er blevet tilsidesat.

Uploadede billeder med anstødeligt indhold vil uden videre blive slettet.

Hverken gebyrer og betaling vil blive udbetalt for udgivelse af fotos som en del af betingelserne for offentliggørelsen.

Konsortiet bag Fantastiske Frivillige forbeholder sig retten til at ændre reglerne undervejs.