Skip to the content

Juryen


Juryen er sammensat med repræsentanter fra hele det frivillige Danmark, så den afspejler den enorme mangfoldighed, som frivillige i Danmark udgør.

Juryen mødes for første gang lige efter, nomineringsperioden slutter. Her vil de tage en snak om de mange indstillede frivillige på baggrund af de beskrivelser og begrundelser, borgerne giver. Juryen kigger også på projekternes betydning for borgerne og for Danmark. Derpå vælger de 10 finalister samt en vinder.


Charlotte Bach Thomassen, Formand i DGI:

”Jeg har sagt ja til at indgå i juryen, fordi ”Fantastiske Frivillige” er en vigtig og god anledning til at sætte fokus på alt det, frivillige bidrager med hver dag året rundt. Vi har brug for store og små fortællinger, om hvorfor vi er frivillige, hvad der motiverer os, og hvordan frivillighed giver mening for os selv og andre. Frivillige er rollemodeller for andre frivillige – både nuværende og potentielle. Konkrete fortællinger inspirerer. Jeg har det privilegium, at jeg hver dag samarbejder med frivillige, og jeg vil som jurymedlem gerne bidrage til at 'Fantastiske fortællinger' - både store og små– bliver fortalt om fantastiske frivillige. Og så glæder jeg mig til at høre mange flere historier fra frivillige og de mennesker, der mærker frivilligheden. Fortællingen slutter jo aldrig.”


Charlotte Gerhauge, Frivilligchef, Kræftens Bekæmpelse:

”Jeg er glad for denne mulighed for at være med til at fremhæve det frivillige arbejde i Danmark. I Kræftens Bekæmpelse udfører vores 47.000 frivillige arbejde svarende til mere end 800 årsværk. De frivillige gør hver dag en kæmpe forskel for andre mennesker i cafeer for kræftramte, som værter i vores rådgivninger, i genbrugsbutikker og som fundraisere, der muliggør kræftforskning, patientstøtte og forebyggelsesindsatser. En forskel, der har stor værdi for det enkelte menneske. Men frivilligt arbejde giver også værdi for den frivillige selv i form af glæde, fællesskab og energi. Med Fantastiske Frivillige anerkender vi nogle frivillige, der har gjort en særlig indsats, samtidig med at vi hylder alle, der gør en frivillig indsats for fællesskabet”.

 

Chris Holst Preuss, Formand, Dansk Ungdoms Fællesråd:

”Et stigende antal unge lider i dag af ensomhed og lavt selvværd. Flere unge lever også på kanten af samfundet og begge dele er med til at skabe en trist fortælling om den danske ungdom. Men ikke desto mindre er det rigtigt. Det er en fortælling, der understreger vigtigheden af solide fællesskaber, og ved at engagere unge i frivillige fællesskaber kan vi sammen ændre fortællingen. Unge bliver drevet af at være med til at skabe og med til at udvikle og at være en del af noget større. Derfor synes jeg, at det er ekstremt vigtigt, at vi bliver ved med at dyrke de frivillige fællesskaber, der eksisterer, at vi bliver ved med at udvikle nye, og at vi støtter dem så godt, vi kan. Prisen ”Fantastiske Frivillige” sætter fokus på netop det, og hædrer nogle af dem, der er allerbedst til at skabe og dyrke frivillige fællesskaber. Lad dem være en inspiration for os alle.”


Mads Roke, Formand, Frivilligrådet:

"Danmark ville ikke være det samme uden de mange frivillige. Fra julemærkehjem, genbrugsbutikker, væresteder, kvindekrisecentre og borgergrupper har frivillige været med til at skabe et Danmark, hvor man engagerer sig og er noget for hinanden. Menneske til menneske og i fællesskaber. Det er nogle af de stærkeste værdier, vores samfund er bygget på. Det skal vi styrke, værne om, og huske at anerkende. Med prisen ”Fantastiske Frivillige” anerkender og hylder vi nogle af de frivillige, der hver dag gør en kæmpe forskel." 


Malene Brandt, Chef for foreningsteamet, Coop:

Frivillighed og foreningsliv er en stor en del af mange danskeres hverdag. Alle frivilliges indsats fortjener den største respekt og anerkendelse, dels for den forskel de gør for andre mennesker, og dels fordi de investerer den mest dyrebare ressource vi har i vores samfund, nemlig tid. Den tid og dedikation ville aldrig kunne købes for penge, og netop det gør i så mange sammenhænge forskellen både for de frivillige, der yder en indsats, og for de mennesker, som tager imod og lader sig indlemme i et fællesskab.

”Fantastiske frivillige” er en fantastisk måde at sætte spotlight på de frivillige, der troligt og ansvarligt stiller op og bidrager på alle mulige og sommetider umulige måder, fordi de brænder for et formål, der rækker udover dem selv. Det glæder jeg mig til at fejre!

 

Marie-Louise Gotholdt, National chef, Røde Kors:

“Frivillighed kan ikke hyldes nok. Jeg oplever hver eneste dag, hvordan 34.000 frivillige i Røde Kors er med til at gøre en forskel for udsatte mennesker i Danmark. En forskel som giver unge mødre en chance i livet, døende en værdig afsked med samme, ensomme en ven og nye medborgere en varm velkomst til Danmark. Frivilligprisen kan være med til at sætte fokus på denne værdifulde indsats og forhåbentlig være en inspiration til at endnu flere engagerer sig. Jeg glæder mig til at være med til at hylde Danmarks fantastiske frivillige – for selvom vi kun skal finde 10 – så er alle frivillige fantastiske i min verden.”  

 

Per Paludan Hansen, Formand, Dansk Folkeoplysnings Samråd: 

”Fantastiske frivillige” fejrer hvert år det frivillige arbejde. Det er et privilegie at være med i den jury, der udvælger blandt de mange indstillede. Det frivillige arbejde er fundamentet for mange af de aktiviteter vi tager for givet i fritidslivet, på det kulturelle område, i det sociale arbejde og mange andre steder. Det engagement som frivilligt arbejde er udtryk for, er et sundt og stærkt bidrag i det danske civilsamfund. Derfor giver det rigtig god mening af de frivillige – ildsjælene – hædres.


Peter Giacomello, Sekretariatschef, Tuborgfondet:

“I Danmark har vi en lang og stærk tradition for frivillighed. Både i de organiserede foreninger og i de mere aktivistiske initiativer er det engagerede ildsjæle som får ting til at ske og som gør en forskel for fællesskabet...helt frivilligt. Jeg er stolt over at være med i den jury, som skal kåre nogle af de mange fantastiske frivillige, som fortjener at blive anerkendt og hyldet for deres indsats. Og som forhåbentlig også kan være en inspiration for andre.”

 

Signe Lopdrup, Direktør, Roskilde Festival:

”Det frivillige engagement er årsagen til, at Roskilde Festival overhovedet eksisterer og kan gøre en forskel i verden, som det sker, når al overskuddet udloddes til velgørende projekter for børn og unge efter festivalen. Hos os strækker de frivilliges engagement sig fra hundredvis af timer året rundt som ledere og projektansvarlige til serviceopgaver i salgsboderne og ved adgangsportene under selve festivalen. Så når over 30.000 frivillige går sammen og skaber en enorm og pulserende festivalby, smitter deres fællesskab og engagement voldsomt af på omgivelserne og er på den måde til gavn for mange andre. Det engagement vil vi fra festivalens side gerne udbrede til resten af Danmark som en del af Fantastiske Frivilliges jury."